Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ventilator stopper under bruk

 

Mulige årsaker:

  • Utløst sikkerhetsbryter.

For å fortsette, slå av komfyren og ventilatoren, vent i 5 minutter og slå på produktet igjen. Dette bør gi ventilatoren tilstrekkelig tid til å kjøle seg ned og tilbakestille produktet.

  • Et stort antall kokene panner.

Produktet kun konstruert til å absorbere dårlig lukt, ikke store mengder damp.

Kontroller om filtrene er rene. Skift dem ut hvis det er nødvendig.

Sørg for at sugeeffekten til ventilatoren er tilstrekkelig. Kontroller om luft strømmer ut av luftuttaket på den eksterne veggen. Hvis resirkuleringsfunksjonen er aktiver, kontroller at karbonfiltrene er satt inn riktig.

  • Kanalen til friluft kan være tilstoppet eller i feil størrelse.

Kontakt et godkjent serviceverksted.

  • Was this article helpful?