Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skuffen under induksjonstoppen blir veldig varm

 

Problem:
  • Skuffen direkte under induksjonstoppen blir svært varm
  • Hva kan lagres i skuffen under induksjonstoppen?
Gjelder:
  • integrert induksjonstopp
Løsning:

1. Kontroller at induksjonstoppen er installert i henhold til installasjonsinstruksjonene.

Du kan laste ned brukerhåndboken her.

2. Ikke oppbevar brennbare materialer, slik som servietter, i skuffen.

Under bruk kan temperaturen i skuffen bli opptil 60 °C. Dette utgjør ingen feilfunksjon.

 

  • Was this article helpful?