Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skuffen under induksjonstoppen blir svært varm

 

Problem
  • Skuffen direkte under induksjonstoppen blir svært varm
  • Hva kan oppbevares i skuffen under induksjonstoppen?
Gjelder
  • Integrert induksjonstopp
Løsning
  1. Kontroller at induksjonstoppen er installert i hht installasjonsveiledningen.  
     
  2. Oppbevar ikke brennbart materiale i skuffen. Eks. servietter
    Når enheten brukes kan skuffen bli opptil 60°C varm. Dette er ikke en feil.
  • Was this article helpful?