Skip to main content
Electrolux | Help and Support

SenseBoil-indikatorene blinker på induksjonstoppen

 

Problem:
  • SenseBoil®-indikatorene blinker
  • SenseBoil®-funksjonen virker ikke
  • Kan ikke aktivere SenseBoil®-funksjonen
  • Hvordan bruke SenseBoil®-funksjonen?
Gjelder:
  • induksjonstopper med SenseBoil®-funksjon
Løsning:

1. Påse at overflaten på platetoppen er tørr

2. Avslutt dine foregående kokeaktiviteter og velg en ledig kokesone fri for restvarme.

Hvis alle kokesonene er i bruk allerede, eller det er noe restvarme igjen i alle, høres et signal i platetoppen, SenseBoil®-indikatorene blinker og funksjonen starter ikke

3. Velg en kokesone innen 5 sekunder etter at du har aktivert SenseBoil®-funksjonen

4. Hvis ovennevnte råd ikke virker, kontroller og endre strømbegrensningsinnstillingene på platetoppen

Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt.

FORSIKTIG: Påse at valgt strømstyrke stemmer overens med sikringen for angjeldende kurs. Teknisk hjelp anbefales.
 

 

  • Was this article helpful?