Skip to main content
Electrolux | Help and Support

SenseBoil-funksjonen fungerer ikke i induksjonstoppen

 

Problem:
  • SenseBoil®-funksjonen virker ikke
  • Kan ikke aktivere SenseBoil®-funksjonen
  • Hvordan bruke SenseBoil®-funksjonen?
Gjelder:
  • induksjonstopper med SenseBoil®-funksjon
Løsning:

1. Velg en kokesone innen 5 sekunder etter at du har aktivert SenseBoil®-funksjonen.

Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt. Du kan laste ned brukerhåndboken her.

2. Avslutt dine foregående kokeaktiviteter og velg en ledig kokesone fri for restvarme.

Hvis alle kokesonene er i bruk allerede, eller det er noe restvarme igjen i alle, høres et signal i platetoppen, SenseBoil®-indikatorene blinker og funksjonen starter ikke.

3. Sjekk om du brukte riktig mengde vann og/eller poteter samt riktig type poteter for at funksjonen skal fungere.

  • Påse at totalvekten for vann og poteter ikke overstiger 5 kg.
  • Bruk bare kaldt vann fra springen og hele, uskrelte, mellomstore poteter.
  • Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken eller hurtigguiden som følger med apparatet ditt.

4. Kontroller og endre strømbegrensningsinnstillingene for platetoppen.

Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt.

FORSIKTIG: Påse at valgt strømstyrke stemmer overens med sikringen for angjeldende kurs.

5. Kontroller om kokeredskapen du valgte passer for SenseBoil® ved å overvåke den første matlagingen.

  • Funksjonen fungerer best for koking av vann og tilberedning av poteter. Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt. Funksjonen virker ikke med kokekar i støpejern eller med teflonpanner, for eksempel med keramisk belegg.
  • Emaljerte stålkjeler anbefales for å oppnå best resultat når du koker poteter.
  • Ulike kokekar kan frembringe ulike resultater. Sjekk ulike kokekartyper eller -størrelse på den valgte sonen eller sjekk dem på andre soner.

6. Påse at overflaten på platetoppen er tørr. Bruk utelukkende kokeredskap med tørr og ren underside.

7. Unngå å generere eksterne vibrasjoner (f.eks. ved å bruke en blender eller plassere en mobiltelefon ved siden av apparatet) mens funksjonen kjører.

8. Kontakt et autorisert servicesenter.

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.