Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Platetopper viser feilkoden E3 / E311 / E312 / E313

 

Problem:
  • Induksjonstoppen viser feilmelding E3 / E311 / E312 / E313.
Gjelder:
  • integrert induksjonstopp
  • frittstående komfyr med induksjonstopp
Løsning:

1. Kontakt den autoriserte elektrikeren som installerte apparatet.

2. Kontakt et autorisert servicesenter.

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Årsak:
  • Feilmelding E3 / E311 / E312 / E313 betyr at apparatet er koblet til 400 V.

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.
 

 

  • Was this article helpful?