Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Platetoppen viser kode A

 

  • Det vises et A i displayet på kokeplaten
  Gjelder
  • Integrert med elektrisk kokeseksjon
  • Integrert med induksjon
  • Frittstående komfyr med elektrisk kokesektion
  • Frittstående komfyr med induksjon
  Løsning
  • Et "A" i displayet er et tegn på at oppkoplingsautomatikk-funksjonen er på (se også beskrivelse i bruksanvisningen her).
   Oppkoplingsautomatikken er velegnet om man ofte tilbereder den samme mengde mat i samme gryte. Da vil denne funksjonen automatisk skru ned varmen etter en forutbestemt tid. Den virker ved at kokeplaten velger høyeste effekt en viss tid (se tabellen under), og deretter automatisk skifter den til det trinn man har valgt å koke maten på.

  • Eksempel:
   På bildet under (den grønne streken) skal retten ha maks varme i 6 min., deretter skal den koke videre på trinn 4. Her velger man "A", og deretter velger man trinn 4. Kokeplaten vil skifte mellom A og 4 i displayet..

   Hvis man deretter velger et annet koketrinn, vil funksjonen automatisk frakoples. Se din bruksanvisning for hvordan funksjonen aktiveres på din spesielle modell. Skjemaet under viser cirka-minutter.
  • Maks. varme aktiveres ikke i position 1 og 9.
  • Maks. varme aktiveres i 20 sekunder i position 2.
  • Maks. varme aktiveres i ca. 3 minutter i position 3.
  • Maks. varme aktiveres i ca. 6 minutter i position 4.(eksempel på billedet)
  • Maks. varme aktiveres i ca. 10 minutter i position 5
  • Maks. varme aktiveres i ca. 1,5 minutter i position 6.
  • Maks. varme aktiveres i ca. 2,5 minutter i position 7.
  • Maks. varme aktiveres i ca. 3 minutter i position 8.

   

  • Was this article helpful?