Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Platetoppen viser feilkoden F eller F1

 

Problem:
 • Feilkoden “F” vises i displayet på induksjonstoppen
 • Feilkoden “F1” vises i displayet på induksjonstoppen
 • SenseBoil®-funksjonen virker ikke
 • Kan ikke aktivere SenseBoil®-funksjonen
Gjelder:
 • Induksjonstopper med SenseBoil®-funksjon
Løsning:

1. Påse at overflaten på platetoppen er tørr

2. Ikke aktiver en sone med et tomt kokekar

3. Kontroller om kokeredskapen du valgte passer for SenseBoil® ved å overvåke den første matlagingen

4. Funksjonen virker ikke med kokekar i støpejern eller med teflonpanner, for eksempel med keramisk belegg

5. Emaljerte stålkjeler anbefales for å oppnå best resultat når du koker poteter

Egnede kokekar er tilgjengelige fra Webshoppen vår.

Tips:
 • Funksjonen fungerer best for koking av vann og tilberedning av poteter
 • Påse at totalvekten for vann og poteter ikke overstiger 5 kg
 • Ulike kokekar kan frembringe ulike resultater. Det anbefales kokekar med korrekte dimensjoner. Se kapitlet Tekniske data i bruksanvisningen.
 • Bruk utelukkende kokeredskap med tørr og ren underside.
 • Unngå å generere eksterne vibrasjoner (f.eks. ved å bruke en blender eller plassere en mobiltelefon ved siden av apparatet) mens funksjonen kjører
Årsak:
 • Feilkoden F1 indikerer at strømstyrken er for lav grunnet uegnet kokeredskap eller fordi kjelen er tom
 • Feilkoden F indikerer at det ikke er noe kokekar i sonen eller at kokekarene er uegnet
   

 

 • Was this article helpful?