Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Platetoppen viser feilkoden F2

 

Problem:
  • Feilkoden F2 vises i displayet på induksjonstoppen
  • SenseBoil®-funksjonen virker ikke
  • Kan ikke aktivere SenseBoil®-funksjonen
Gjelder:
  • induksjonstopper med SenseBoil®-funksjon
Løsning:

1. Påse at overflaten på platetoppen er tørr

2. Ikke aktiver en sone med et tomt kokekar

3. Unngå å bruke funksjonen med andre væsker enn vann

Årsak:
  • Feilkoden F2 indikerer at kokekaret er tomt eller at det inneholder annen væske enn vann, f.eks. olje

 

  • Was this article helpful?