Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Platetoppen viser feilkoden E2

 

Problem:
  • Platetoppen viser feilmelding E2
Gjelder:
  • integrert induksjonstopp
  • integrert keramisk platetopp
Løsning:

1.  Koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder.

Koble den til på nytt og slå den på

2.  Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilmeldingen, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Årsak:
  • Feilmeldingen E2 indikerer en feil i LED-indikatorene i induksjontopper, og en feil i temperaturføleren i teppanyaki-apparater.

 

  • Was this article helpful?