Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Platetoppen viser feilkoden E8, E822

 

Problem:
  • Induksjonstoppen viser feilkoden E8 eller E822. Det indikerer at apparatet kun er koblet til en fase.
Gjelder:
  • integrert induksjonstopp
  • frittstående komfyr med induksjonstopp
Løsning:  

1. Kontakt den kvalifiserte elektrikeren som installerte apparatet.

2. Kontakt et godkjent Service-senter.  

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å kontakte en servicetekniker  

Årsak:
  • feilmelding E8 eller E822 indikerer at apparatet kun er koblet til en fase.  

 

  • Was this article helpful?