Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Koketopp viser melding H

 

Problem
  • Koketopp/komfyr viser melding H. Denne indikerer vanligvis restvarme i kokesonen.
Gjelder
  • integrert elektrisk koketopp
  • frittstående komfyr med elektrisk koketopp
  • integrert induksjonstopp
  • frittstående komfyr med induksjonstopp
Løsning

1.  Vent til kokesonen er nedkjølt

2.  Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis koketoppen er kjølt ned, indikerer dette sansynligvis en feil i sensoren.

For å bytte ut lampen, anbefaler vi å be om besøk fra en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.