Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Displayet på platetoppen viser feilmelding E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433

 

Problem:
  • Displayet på platetoppen viser en av følgende feilmeldinger: E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433
Gjelder:
  • integrert induksjonstopp
  • frittstående komfyr med induksjonstopp
Løsning:

1. Fjern eventuelle kalde eller varme kokekar fra induksjonsplaten

2. Koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder.

Koble den til på nytt og slå den på

3. Sjekk om feilmeldingen forsvinner etter avkjøling (restvarmeindikatoren kan fortsatt lyse)

4. For å unngå det samme problemet i fremtiden, avkjøl kokekaret og kontroller om det er egnet for induksjonskoking i kapitlet Egnede kokekar for induksjon

5. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Årsak:
  • Feilmeldingene E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 indikerer at overopphetingsbeskyttelsen for kokesonen er aktivert

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.
 

 

  • Was this article helpful?