Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Platetoppen avgir ikke varme

 

Problem
 • Min koketopp varmer ikke
Gjelder
 • Integrert med elektrisk koketopp
 • Integrert kokeseksjon med induksjon
 • Frittstående komfyr med elektrisk kokeseksjon
 • Frittstående komfyr med induksjonskokeseksjon
Løsning
 1. Sørg for at apparatet er korrekt installert. Elektriske komfyrer skal være installert av autorisert el-installatør/godkjent serviceverksted, på 3 separate 230 V-faser. Hvis fase 0 eller 1 mangler, virker som regel ikke to soner/plater. En sikring til en fase kan også være defekt. Se installasjonsveiledningen eller kontakt et godkjent serviceverksted. 
   
 2. For induksjonskomfyrer: 
  Sørg for at kasserollene oppfyller minimumskravene til diameter; de må passe, som beskrevet i brukerveiledningen. Kasserollene må være beregnet for induksjon. Hvis diameteren er for liten, eller hvis det ikke er nok magnetisk materiale på bunnen av gryten, kan det hende at varmeplaten ikke fungerer i høy innstilling / effektinnstilling.
   
 3. Hvis ovennevnte forslag ikke løser problemet, anbefaler vi besøk av en service-tekniker.


Årsak

 • Ødelagt sikring fra én fase i sikringsboksen.
 • Feilinstallasjon.