Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Feilmeldingen U vises på displayet

 

Meldingen U indikerer at Hold varm-funksjonen er aktivert.

Se brukerhåndboken for å deaktivere den.

  • Was this article helpful?