Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Wi-Fi-symbolet forsvunnet / Wi-Fi-symbolet blinker

 

Hvis roboten mistet Wi-Fi-signalet, blinker Wi-Fi-symbolet. Innebygget nettverk er ikke tilgjengelig. Kan være forårsaket av inaktiv ruter hjemme ELLER at roboten befinner seg utenfor Wi-Fi-området. Hvis roboten ikke har blitt konfigurert, vil det ikke være noe synlig Wi-Fi-symbol. Hvis symbolet lyser uten å blinke, så er roboten i kontakt med ruteren.