Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tall på skjermen blinker

 

Hvis skjermen blinker (unntatt Wi-Fi-symbolet), ta kontakt med Electrolux forbrukerkontakt. Kontaktinformasjonen finner du på nettstedet eller i mobilappen din.
  • Was this article helpful?