Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Robotstøvsuger stopper under drift, uten lys eller feilkode

 

Problem:
  • Robot stopper under drift, uten lyst eller feilmelding.
Gjelder:
  • Støvsuger
Løsning:

1. Ingen batteristrøm. Dersom skjermen er tom, lad opp roboten.

2. Den kan også stoppe hvis systemet starter på nytt på grunn av en intern systemkrasj. Dersom skjermen virker, blir den nåværende fremgangen mest sannsynligvis slettet. Hvis du trykker på play-knappen, så starter en ny rengjøringssyklus. Vi foreslår å sette roboten på startpunktet, på ladestasjonen. Da skal rengjøringsprosessen startes fra begynnelsen igjen. Eller bruk flekkrengjøring hvis bare et lite område gjenstår (Instruksjonsbok side 9. Rengjøringsmodeller / 10 flekkrengjøring)