Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Roboten rengjør ikke langs veggen i rommet, men begynner å rengjøre bare en bestemt del av rommet, er det normalt?

 

Ja, dette er den normale oppførelsen til roboten i store rom. Store rom deles inn i celler på maksimalt 2 x 2 m.