Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Roboten beveger seg langs veggen etter at den er slått på, er det normalt?

 

Ja, dette er den normale oppførselen til roboten. Roboten vil begynne rengjøringen langs veggen, og arbeide seg innover.