Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Rengjøringsytelsen er lavere enn før, hva skal jeg gjøre?

 

1. Sjekk filteret og hvis det er nødvendig, rengjør det. Følg rengjøringsinstruksjonene i instruksjonsboken. For best ytelse, anbefaler vi at du rengjør filteret etter hver 5. rengjøring og bytter det hver 6. måned. 2. Sjekk børsterullen, og hvis det er nødvendig, rengjør den. Følg rengjøringsinstruksjonene i instruksjonsboken. 3. Kontroller sidebørsten, og hvis det er nødvendig, rengjør den. Følg rengjøringsinstruksjonene i instruksjonsboken. 4. Sjekk luftkanalen. Fjern støvbeholderen. Fjern fastsittende rusk i luftkanalen. Sett støvbeholderen på plass igjen. 5. Sett roboten på laderen og la batteriet fullades (3 timer). Med et nytt batteri vil enheten rengjøre i omtrent én time i ØKO-modus.