Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kan jeg bruke roboten til å rense vannbestandige/våte ting?

 

Nei, roboten er ikke en våt og tørr-modell, så den kan ikke brukes på våte overflater eller for våte partikler