Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kan jeg bruke roboten hvis jeg har en pacemaker?

 

En bruker med pacemaker kan bruke roboten uten risiko. Det eksisterer ingen risiko for barnets øyne.