Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kan jeg bruke mer enn én smarttelefon til å kontrollere roboten?

 

Ja, du kan bruke flere smarttelefoner for samme robot (ingen grense for dette), når kontoen er den samme.