Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jeg har ikke Wi-Fi hjemme, kan jeg bruke telefon-appen?

 

Nei, du trenger en Wi-Fi-tilkobling for å koble roboten til nettverket. Telefon-appen. kommuniserer med roboten gjennom Wi-Fi-nettverket.