Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jeg har en dørstokk/terskel, er det et problem for roboten?

 

Nei, roboten gjenkjenner gulvforskjellene, for eksempel trapper og terskler. Roboten er i stand til å beregne og bestemme hvor den skal bevege seg på en trygg måte. Merk: i noen tilfeller f.eks. når gulvforskjellene eller dørtrinnet ikke er symmetriske, kan det forårsake et problem for roboten på retursyklusen (kan sette seg fast på toppen hvis trinnet ikke er symmetrisk)