Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jeg flyttet ladestasjonen mens roboten arbeidet, er det et problem?

 

Det anbefales å ikke flytte ladestasjonen mens roboten arbeider. Hvis roboten eksempelvis trenger å lades opp under rengjøringen, vil roboten returnere til ladestasjonen (roboten sparer så mye energi som trengs for å kunne returnere til ladestasjonens plassering). Hvis ladestasjonen ikke befinner seg på det opprinnelige stedet, starter roboten «søkemodusen» for å finne ladestasjonen. Dette tar tid og batteriene kan tappes fullstendig før roboten finner ladestasjonen. Dette kan påvirke rengjøringseffektiviteten, da roboten ikke kan lades opp og fullføre rengjøringen.