Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jeg fjernet batteriene, og når jeg starter roboten på nytt, ser jeg en sirkulær bevegelse på skjermen. Er det normalt?

 

Ja, det er normalt. Hvis du trekker ut batteriene og venter i 30 sekunder, for deretter å starte roboten igjen, vil du få «slangebevegelsen» (dvs. segmentene tennes i en sirkulær sekvens). Ta kontakt med Electrolux forbrukerkontakt. Kontaktinformasjonen finner du på nettstedet, kapitteltjenesten eller i mobilappen din.