Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvorfor lades den ikke opp, eller ladingen avsluttes ikke?

 

1. Strømledningen og adapteren er ikke ordentlig montert og/eller tilkoblet strømnettet. Løsning: Koble adapterkontakten til ladestasjonen. Koble strømkabelen til strømnettet. 2. Ladeplatene på roboten og ladestasjonen er ikke tilkoblet. Løsning: Pass på at ladestasjonen og robotene står på jevn overflate, og at ladeplatene på roboten og ladestativet er koblet til. 3. Kontroller at støpselet og kabelen ikke er skadet. 4. Sørg også for å rengjøre ladeputene både på roboten og laderen med en tørr klut. (Instruksjonsbok side 15. Rengjøring av ladekontaktene) (Instruksjonsbok side 8. Installasjon av robotstøvsugerrengjøreren)