Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvordan kan jeg rengjøre fronten og kameravinduet?

 

Rengjør vinduet med en tørr, myk klut for å fjerne lett støv. Ikke trykk hardt på laserglassvinduet! Hvis det er kraftig tilsmusset / skittent, kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel til å rengjøre det.