Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvordan installerer jeg ladestasjonen?

 

Plasser ladestasjonen/-stativet på gulvet med baksiden mot veggen. Koble adapteren til stikkontakten på baksiden av stasjonen. Koble strømkabelpluggen til stikkontakten. Vikle sammen ubrukt ledning på baksiden av stasjonen. Sikre at det er et tomt område på 0,5 m på sidene og 1,5 m foran ladestasjonen.