Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvordan gjenkjenner roboten hindringer eller terskler?

 

Før den krysser en terskel eller klatrer over noen hindring, stopper roboten og kontrollerer: – høyden på terskelen/hindringen – at området på den andre siden er klart for drift