Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvordan fjerner/bytter jeg batteriene?

 

Batterirommene er plassert på undersiden av roboten. Bruk en skrutrekker (PH2) for å skru av batteriromdekslene. Erstatt batteripakkene og sett dekslene tilbake på batterirommet. Forsiktig! Pass på at du bytter de to batteriene samtidig. Bruk bare originale leverandørbatterier. (Instruksjonsbok side 15. Bytte batteriene). Batterier må fjernes og kasseres på en sikker måte, før maskinen kasseres.