Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvis roboten begynner å lukte dårlig, hva er årsaken til dette?

 

Sannsynligvis har støvbeholderen og/eller filteret ikke blitt rengjort. Sjekk filteret, og hvis det er nødvendig, følg rengjøringsinstruksjonen.