Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hva skjer hvis en (ny) hindring kommer inn i området som allerede er kartlagt av roboten?

 

Roboten kan håndtere disse situasjonene. Den gjenkjenner det nye objektet og endrer driftshandlingen i henhold til det. Dette kan føre til mindre effektiv rengjøring eller lengre rengjøringstid. Følg instruksjonene. For å unngå slike problemer foreslår vi å bruke roboten i arbeidstiden (når ingen er hjemme)