Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hva kan jeg gjøre hvis hjulene stopper?

 

1. Forhjul: Fjern fastsittende hår eller lignende fra hovedhjulene slik at de kan snurre fritt. 2. Små hjul: Fjern dem forsiktig med en liten skrutrekker og rengjør hjulene. Følg instruksjonsboken – Rengjøring av hjul 1–2.