Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Er det mulig at roboten sitter fast et sted (under sengen, mellom stolene)?

 

Nei, hvis plassens høyde er for liten, vil roboten ikke komme seg dit. Hvis roboten fortsatt sitter fast, stopper roboten normal rengjøring og prøver å løsne seg selv. Hvis det lykkes, fortsetter den å rengjøre. Hvis den mislykkes, stopper den og viser en feilkode på displayet, og deretter plasserer du roboten i startposisjon og starter rengjøringen på nytt. Følg instruksjonene (Instruksjonsbok, sklargjøre rengjøringsområdet). Hvis roboten sitter fast igjen på samme sted, må du prøve å blokkere området for å unngå at roboten kommer dit igjen, og ta kontakt med Electrolux forbrukerkontakt. Kontaktinformasjonen finner du på nettstedet eller i mobilappen din.