Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Er det greit å alltid la roboten være koblet til laderen når den ikke er i bruk?

 

For å bevare batteriets levetid og ytelse (ladestasjon koblet til!): 1. La roboten forbli i ladestasjonen når du ikke bruker den. 2. Lad den opp så snart som mulig i ladestasjonen etter rengjøringssyklusen. Det å vente for lenge kan påvirke batteriene. 3. Hvis roboten ikke startes fra ladestasjonen, vil den returnere til startposisjonen når den er ferdig.