Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Er det fare for at roboten faller ned trapper eller høyder i hjemmet

 

Normalt gjenkjenner og identifiserer roboten trappene, dørtrinnene etc. og unngår ulykken. Hvis roboten faller ned, må du kontakte Electrolux forbrukerkontakt. Kontaktinformasjonen finner du på nettstedet, kapitteltjenesten eller i mobilappen din.