Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Batteriene lades ikke opp

 

Strømledningen og adapteren er ikke ordentlig montert og/eller tilkoblet strømnettet. Ladeplatene på roboten og ladestasjonen er ikke tilkoblet. Koble adapterkontakten til ladestasjonen. Koble strømkabelen til strømnettet. Kontroller at ladeplatene på roboten og ladestasjonen er tilkoblet. Kontroller at støpselet og kabelen ikke er skadet. Sørg også for å rengjøre ladeputene både på roboten og laderen med en tørr klut.