Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvasmaskinen viser feilmelding i30 og tømmer ut vann hele tiden

 

Problem
  • Oppvasmaskinen viser feilmelding i30
  • Oppvasmaskinen tømmer ut vann hele tiden
Gjelder
  • Innebygd Oppvaskmaskin
  • Fristående Oppvaskmaskin
Løsning

1. Kontakt et autorisert servicesenter
Feilkode i30 indikerer at maskinen lekker og at vann samles i maskinens bunn. Vi annbefaler at du bestiller in et besøk av en serviceteknikker.

Advarsel! Steng av Oppvaskmaskinens vanntilførsel for å unngå oversvømmelse.

OBS! Avhengig av problemet kan det henda at du må betale for teknikerens servicebesøk, selv innenfor garantiperioden.

Advarsel! Maskinen bør ikke brukes før problemet er fullstendig utredet. Koble maskinen fra veggutaket og ikke koble den til igjen før du er helt sikker på at det er trygt.

  • Was this article helpful?