Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinens dør smeller igjen

 

Problem
  • Oppvaskmaskinens dør smeller igjen.
  • Oppvaskmaskinens dør lukkes av seg selv - apparatet kan ikke lastes
Gjelder
  • Integrert oppvaskmaskin
Løsning

1. Det er påkrevet å installere de utvendige dørpanelene for at hengslene skal fungere riktig. 

For mer informasjon, se brukerhåndboken levert med apparatet ditt.

2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.