Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen viser feilmelding i40, i43 eller i44

 

Problem
 • Oppvaskmaskinen viser feilmelding i40, i43 eller i44.
Gjelder
 • integrert oppvaskmaskin
 • frittstående oppvaskmaskin
Løsning

1. Kontroller om filtrene er rene

 • Skitne filtre reduserer vannstrømmen, noe som kan føre til et dårlig resultat.
 • Kontroller og rengjør dem regelmessig.
 • Du finner informasjon om rengjøring og vedlikehold i brukerhåndboken.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.

2. Tilbakestill apparatet ditt

 • Kople fra kontakten for oppvaskmaskinen, vent i 1 minutt og koble den til på nytt.
 • Du kan også slå av strømmen ved å bruke sikringene på panelet/strømbryteren.
 • Hvis du har trukket maskinen ut og skjøvet den tilbake på plass, er det viktig å sørge for at rør ikke bøyes eller klemmes, og at kranen er helt åpen.
 • Slå på oppvaskmaskinen, velg en passende syklus og start den.
 • Hvis syklusen starter og fungerer normalt, har problemet blitt løst.

3. Kontroller om apparatet viser samme feilkode igjen, eller om den har endret seg

 • Hvis apparatet viser en annen feilkode, sjekk oden i bruksehåndboken for hjelp med feilsøking av problemet.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.

4. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.