Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen viser feilmelding i30, tømmes konstant

 

Problem 
  • Oppvaskmaskinen viser feilmelding i30 
  • Oppvaskmaskin dreneres konstant 
Gjelder for 
  • Integrert oppvaskmaskin 
  • Frittstående oppvaskmaskin 
Løsning 

1. Kontakt et autorisert servicesenter  

Feilmelding i30 indikerer en lekkasje og/eller at vann samler seg på bunnen av apparatet.

Vi anbefaler at du kontakter en servicetekniker 

Advarsel: Slå av oppvaskmaskinens vannforsyning for å unngå oversvømmelse.       

Advarsel: Bruk ikke produktet før problemet har blitt løst Dra ut strømkabelen, og koble det ikke til igjen før problemet er løst"