Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen viser feilmelding C2, F2, i20, AL6, piper 2 ganger eller LED-indikatoren blinker 2 ganger

 

Problem:
  • Oppvaskmaskinen viser feilmeldingen C2, F2, i20 eller AL6
  • Oppvaskmaskin piper 2 ganger eller LED-indikatoren blinker 2 ganger
  • Produktet tømmer ikke ut vann
Gjelder:
  • Integrert oppvaskmaskin
  • Frittstående oppvaskmaskin
Løsning:

1. Kontroller at avløpsrøret ikke er tett

2. Kontroller at filteret i avløpsslangen ikke er tett

3. Kontroller at det indre filtersystemet ikke er tett

4. Kontroller at dreneringsslangen er korrekt installert:

  • Lengden på avløpsslangen skal ikke overstige 400 cm.
  • Dreneringsinnløpspunktet må være mellom 40 og 85 cm.
  • Avløpsslangen er ikke skadet, bøyd eller vridd

dish.png

5. Sjekk om vannpluggen er fjernet fra vasken. (hvis du nylig har installert eller flyttet oppvaskmaskinen)

Vannpluggen må fjernes fra sifongfellen.

Åpne inntaket hvor avløpsslangen er koblet til sifongfellen, ta av vannpluggen og koble til igjen sifonfelleinntaket.

6. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker


Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.
 

 

  • Was this article helpful?