Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen varmer ikke opp vannet

 

Problem
  • Oppvaskmaskinen varmer ikke opp vannet.
Gjelder
  • integrert oppvaskmaskin
  • frittstående oppvaskmaskin
Løsning

1. Tilbakestill apparatet ditt

  • Kople fra kontakten for oppvaskmaskinen, vent i 1 minutt og koble den til på nytt.
  • Du kan også slå av strømmen ved å bruke sikringene på panelet/strømbryteren.
  • Hvis du har trukket maskinen ut og skjøvet den tilbake på plass, er det viktig å sørge for at rør ikke bøyes eller klemmes, og at kranen er helt åpen.
  • Slå på oppvaskmaskinen, velg en passende syklus og start den.
  • Hvis syklusen starter og fungerer normalt, har problemet blitt løst.

2. Start en intensiv syklus og sjekk om maskinen er varm på innsiden når syklusen er ferdig. 

3. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

 

  • Was this article helpful?