Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann

 

Problem: 
  • Min oppvaskmaskin tar ikke inn vann 
Gjelder: 
  • Frittstående oppvaskmaskin 
  • Integrert oppvaskmaskin 
Løsning: 

1. Sjekk vanntilførselen. Se om hovedkranen for vanntilførsel er åpen. 

2. Kontroller om du benytter deg av mer enn èn maskin som bruker vann. Vanntrykket til oppvaskmaskinen kan derfor bli redusert. 

3. Kontroller vanntilførselstrykket. Dette kan gjøres ved å fylle en 5 liters bøtte med vann på 30 sekunder eller 10 liters bøtte med vann på 1 minutt. Hvis ikke dette er mulig, er vanntrykket for lavt til oppvaskmaskinen. Kontakt derfor ditt vannverk. 

4. Rengjør filteret i oppvaskmaskinens inntaksslange. Steng av vanntilførselen, før du fjerner inntaksslangen. Filteret skal være rent og fri for kalkavleiringer. Se i brukermanualen for informasjon om hvordan du fjerner og renser filteret. 

5. Kontroller om inntaksslangen er knekt eller vridd. Hvis slangen er bøyd, vridd eller skadet, ta ut oppvaskmaskinens stikkontakt og steng av vanntilførselen. Er det skade på slangen bør maskinen inspiseres og repareres av en servicetekniker. 

6. Kontroller avløpssystemet. Tilse at maskinens avløp er i korrekt høyde over gulvet. For nærmere informasjon om installasjon, se i brukermanualen.

  • Har du ikke brukermanualen tilgjengelig, kan du søke her ved å trykke på: <<bruksanvisninger>>

7. Ta kontakt med et autorisert servicesenter

  • Hvis rådene over ikke løser problemet, vil det anbefales å bestille en servicetekniker ved å trykke på: <<Bestill servicetekniker>>
  • Ved spørsmål vedrørende servicebestilling, ta kontakt med Electrolux kundeservice på tlf 22 72 24 00 

Bemerk: Vi anbefaler å ikke bruke oppvaskmaskinen inntil problemet er fullstendig løst. Trekk ut stikkontakten til maskinen og ikke sett den inn igjen før du er sikker på at det er trygt å benytte seg av maskinen. 

  • Was this article helpful?