Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen tømmer ikke vann

 

Problem: 
  • Min oppvaskmaskin tømmer / pumper ikke ut vann 
  • Det ligger vann i bunnen av oppvaskmaskinen 
Gjelder: 
  • Frittstående oppvaskmaskin 
  • Integrert oppvaskmaskin 
Løsning: 

1. Kontroller om blindproppen er blitt fjernet fra avløpet. Blindproppen skal fjernes fra vannlåsen ved avløpstilslutningen. Se til at maskinen ikke har tilførsel av vann ved avmontering. Avmonter avløpsslangen hvor den er tilkoblet vannlåsen / avløpet, fjern blindproppen, og monter avløpsslangen på igjen. 

Blindpropp.png

2. Rengjør oppvaskmaskinens filter, og sørg for at det ikke er matrester eller skitt i eller rundt bunnplaten. Se til at det er vanntilførsel til maskinen og start et program. 

Eksempel: 

Rens av filter i oppvaskmaskin.png

Finn mer informasjon om rengjøring av din oppvaskmaskin i brukermanualen. 

  • Har du ikke brukermanualen tilgjengelig, kan du søke her ved å trykke på: <<bruksanvisninger>> 

3. Kontroller om avløpsslangen er bøyd, vridd eller skadet. Er slangen skadet bør maskinen undersøkes og repareres av en servicetekniker. 

4. Kontroller at avløpsslangen har en maks lengde på 4 meter. 

5. Kontroller at enden på avløpsslangen er plassert minst 40 cm og maks 85 cm over maskinens bunn eller som anvist i installasjonsveiledningen / brukermanualen. 

6. Ta kontakt med et autorisert servicesenter

  • Hvis rådene over ikke løser problemet, vil det anbefales å bestille en servicetekniker ved å trykke på: <<Bestill servicetekniker>>

Bemerk: Hvis det står vann i bunnen av maskinen må følgende gjøres før et besøk av en tekniker: 

1- Fjern filtre i bunn (finfilter og rist) 

2- Tøm maskinen for vann med en kopp eller lignende. 

3- Fjern de siste vannrestene med en klut. 

Dette er for å unngå vondt lukt, og beskytte servicetekniker mot bakteriefylt vann. 

  • Ved spørsmål vedrørende servicebestilling, ta kontakt med Electrolux kundeservice 
  • Was this article helpful?