Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen starter ikke vaskesyklusen

 

Problem:
  • Oppvaskmaskinen starter ikke vaskesyklusen
Gjelder:
  • integrert oppvaskmaskin
  • frittstående oppvaskmaskin
Løsning:

1. Påse at døren er helt lukket  

Åpne og lukk døren på nytt. Hvis du hører et klikk, indikerer dette at døren ble lukket riktig.  

2. Påse at utsatt start-funksjonen er deaktivert  

Se i brukerveiledningen for detaljerte instrukser for å deaktivere denne modusen.  

3. Sjekk at forrige syklus ikke er i gang  

Hvis en syklus fortsatt er i gang, må den avbrytes før du programmerer neste syklus. For å avbryte syklusen, les avsnittet om avslutting av sykluser i brukerhåndboken. På enkelte modeller viser panelet hvordan du tilbakestiller en syklus. Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

4. Sjekk om tilvalgene "Ultra stille" eller "Natt" er valgt:  

Disse tilvalgene innebærer lange pauser i vaskeprogrammet, som varer opptil 20 minutter. Det kan hende at syklusen er fortsatt i gang.  

5. Sjekk om det er LED-lys varsler, akustiske varsler eller feilmeldinger:  

Feilmeldingen kan være et blinkende LED-lys, en sekvens av pip eller en kode som vises på displayet. Les brukerhåndboken for detaljerte opplysninger om hvordan du løser problemet.  Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

6. Sjekk for mulig strømproblemer:  

  • Kontroller at apparatet er koblet til og slått på.
  • Koble en annen enhet til samme stikkontakt for å sjekke at kontakten er strømførende.
  • Hvis kontakten ikke virker, ta kontakt med en lokal elektriker for å løse problemet.

7. Sjekk at reléer og sikringer er aktive  

  • Tilbakestill kretsbryteren / RCD-enheten eller bytt sikringen
  • Du kan nullstille kretsbryteren ved å dytte bryteren til "PÅ"

8. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

 

  • Was this article helpful?