Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskin piper 3 ganger eller LED blinker 3 ganger

 

Problem   
  • Oppvaskmaskin piper 3 ganger eller LED blinker 3 ganger   
Gjelder for 
  • integrert oppvaskmaskin 
  • frittstående oppvaskmaskin 
Løsning 

1. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis oppvaskmaskinen piper 3 ganger, eller LED-lyset blinker 3 ganger, indikerer det en lekkasje, og at vann samler seg opp i bunnen av apparatet.   

Kontakt et godkjent serviceverksted for å løse problemet.    

Advarsel: Slå av oppvaskmaskinens vannforsyning for å unngå oversvømmelse.    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.